اضافه شدن محصولات هنکل به 3 شعبه جدید30

دی 1396

خلاصه :

اضافه شدن محصولات هنکل به 3 شعبه جدید

به دلیل حسن همکاری بین دو شرکت کیلا و هنکل و تمایل طرفین به گسترش همکاریها ، فروش محصولات هنکل از ابتدای دی ماه در سه استان قزوین ، خراسان شمالی و خراسان جنوبی در شعب کیلا آغاز شد . بر این اساس تیم های جدیدی برای بازاریابی و فروش محصولات هنکل در این شعب جذب شدند و پس از گذراندن مراحل آموزشی ، فروش این محصولات را با قوت آغاز کردند . برندهای پریل ، پرسیل ، ورنل و تاژ توسط شرکت هنکل ارائه می شوند . امیدواریم تا با ارائه عملکرد مناسب ، سطح همکاریهای بین دو شرکت را بیش از پیش بالا ببریم .