درباره ما

شرکت پخش کیلا جنوب در سال 1376 فعالیت خود را در زمینه پخش مواد غذایی و بهداشتی، در کلیه کانال های فروش با تمرکز بیشتر بر خرده فروشی آغاز نموده است.
شرکت پخش کیلا جنوب با سابقه بیست ساله در صنعت پخش کشور، به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های پخش سراسری محصولات غذایی – بهداشتی توانسته است جایگاه ویژه ای در عرصه توزیع بدست آورد.
موسسان ﮔﺮوه، سرکارﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪیقه ﮔﺮاﻣﯽ و جناب آﻗﺎی ﯾﺤﯿﯽ ﺷﻔﯿﻌﯽ، ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از3۰ سال تجربه در صنعت پخش، از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﺮان و متخصصان ﺑﻨﺎم در ﺗﻮزﯾﻊ، ﻓﺮوش، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ توزیع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


چشم انداز کیلا :

- شریک تجاری منتخب تامین کنندگان، برای فـروش و توزیع محصولاتشان و کارفـرمای منتخب نیـروی کار برتر ایران جهت رشد و شکوفایی توانمندی هایشان

ماموریت کیلا :

- ماموریت ما ارائه خدمات پخش با استانداردهای جهـانی است تا بتوانیم به عنوان شریک تجاری معتمد، انعطاف پذیر و کارا سناخته شویم.

ارزشهای کیلا :

- سلامت کاری، صداقت و یکپارچگی
- تعهد و مسئولیت پذیری
- اشتیاق و احساس مسئولیت
- تاثیرگـذاری مثبت در جامعه
- شناسایی، رشد و شکوفایی توانمندیها
- حس مالکیت و توسعه استعدادها